INFORMATIE EN ACCEPTATIE REGELGEVING PERSOONSGEGEVENS

We willen u informeren over wat de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming inhoud en welke gevolgen dit voor u kan hebben.

Wat houdt de nieuwe verordening gegevensbescherming in?

Het is een nieuwe Europese verordening. Deze verordening past het beheer van persoonsgegevens aan naar nieuwe digitale omgevingen, zoals Internet en mobiele applicaties. Hierdoor heeft u meer controle over uw gegevens. De Europese Unie heeft de verordening in 2016 vastgesteld. De lidstaten zijn verplicht om dit toe te passen vanaf 25 mei 2018.

Wat betekenen deze verandering voor u?

Europese regelgeving voegt nieuwe regels toe aan degene die al onder de huidige Spaanse regelgeving vallen. Daarom moeten wij u informeren over de maatregelen van gegevensbescherming die HET KRUIDENNIERTJE S.A. toepast.

Moet u instemmen met alle behandelingen voor uw gegevens?

Uw toestemming verlenen aan het gebruik van uw gegevens stelt ons er toe in staat u een op maat afgestemde service aan te bieden die beter aansluit bij uw behoeftes, maar u bent hiertoe niet verplicht. Mocht u hier echter toe besluiten, dan zullen wij nog wel een deel van uw gegevens gebruiken om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen of voor het gebruik van onderdelen die verband houden met uw gebruik van het programma.

Wat gebeurt er als u bepaalde verwerkingen van uw gegevens niet wilt toestaan?

U ontvangt dan alleen generieke, niet-gepersonaliseerde communicatie. Bovendien kunnen sommige handelingen trager zijn.

Kunt u uw toestemmingen wijzigen wanneer u wilt?

De informatie over de verwerkingen waarvoor u toestemming heeft gegeven, zijn altijd beschikbaar vanaf 25 mei. Vanaf deze datum kunt u dit op elk gewenst moment wijzigen, door middel van het sturen van een bericht naar onze mailbox: info@hetkruideniertje.com

Heeft deze wijziging van de regelgeving gevolgen voor alle bedrijven?

Alle bedrijven die persoonlijke gegevens bewaren, moeten zich houden aan de verordening.

Welke maatregelen heeft HET KRUIDENNIERTJE S.A. getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen?

We hebben de volgende maatregelen genomen om de naleving van de gegevensbescherming te waarborgen:

– We hebben adequate veiligheidsprincipes vastgesteld.

– We hebben de documentatie-eisen geëvalueerd die nodig zijn om te voldoen aan de verordening.

– We hebben de impact geëvalueerd die onze processen kunnen hebben op de bescherming van uw persoonlijke informatie. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van uw gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

HET KRUIDENNIERTJE S.A.

Waarom en voor wat gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We behandelen uw persoonlijke gegevens met de volgende doeleinden:

1. DOELEINDEN VAN CONTRACTUELE AARD: – Contracteren, onderhouden en volgen van de naleving van de contracten van de producten en diensten die u bij ons heeft.

2. DOELEINDEN GEBASEERD OP LEGITIEME BEDRIJFSINTERESSE:

– Ontwikkelen commerciële acties in het algemeen en, in het bijzonder, bieden en/of aanbevelen van producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn.

U kunt verzet aanvragen tegen bovenstaande verwerkingen. Om dit te doen, moet u contact opnemen met HET KRUIDENNIERTJE S.A. en uw reden van verzet toelichten.

3. DOELEINDEN DIE UW TOESTEMMING VEREISEN:

– Ontwikkelen van commerciële acties in het algemeen en in het bijzonder, van een commercieel profiel gebaseerd op uw persoonlijke voorkeuren, dat ons in staat stelt om u gepersonaliseerde producten of diensten te kunnen aanbieden door ons of door andere entiteiten, door middel van diverse kanalen, waaronder Internet.

– Het delen van persoonlijke gegevens met derden. In het geval dat u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden, dan heeft dit geen invloed op de naleving van de contractuele relatie die u met ons onderhoudt.

Hoe verkrijgen we uw gegevens?

We verkrijgen uw gegevens via deze bronnen:

1. De informatie die u ons verstrekt wanneer u producten en diensten die u bij ons afneemt, zowel direct als indirect.

2. Open informatiebronnen, zoals officiële tijdschriften en bulletins, openbare registers, resoluties van de openbare besturen, telefoongidsen, persoonlijke lijsten die behoren tot beroepsverenigingen, officiële lijsten ter voorkoming van fraude, sociale netwerken en internet, en derde bedrijven waaraan u uw toestemming heeft gegeven voor de overdracht van uw gegevens. In het bijzonder omvatten de gegevens die we zullen behandelen de volgende categorieën: gegevens ter identificatie en commerciële informatie. In het bijzonder omvatten de gegevens die we zullen verwerken de volgende categorieën: gegevens ter identificatie en commerciële informatie.

3. Bedrijven die informatie verstrekken over solvabiliteit, delinquentie en, in het algemeen, aanduiding van financieel of kredietrisico.

4. Cookies. Wij maken geen gebruik van tracking-cookies ofwel wij combineren geen gegevens met gegevens die u heeft achtergelaten op andere websites. Wij gebruiken alleen functionele- en analytische cookies om onze website goed te kunnen laten functioneren en te analyseren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden geblokkeerd als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld. Zij blijven uitsluitend ter beschikking voor rechters en rechtbanken, het Europees Openbaar Ministerie of bevoegde overheidsdiensten, met name de autoriteiten van gegevensbescherming, om gehoor te geven aan de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling ervan, voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Zodra het bewaartermijn is verstreken, zullen we overgaan tot het verwijderen van uw gegevens.

Wie ontvangt uw gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met:

1. Bevoegde openbare organisaties, belastingdienst, rechters en rechtbanken, wanneer we verplichting hebben om deze te verstrekken.

2. Daarnaast de samenwerking met een aantal externe leveranciers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en waarvan de behandeling hiervan gebeurt door naam en account, als gevolg van hun dienstverlening. Specifiek, en bij wijze van voorbeeld en niet beperkend, beoefenen de bovengenoemde leveranciers hun diensten in de volgende sectoren: logistieke diensten, juridisch advies, goedkeuring van leveranciers, multidisciplinaire professionele dienstverlenende bedrijven, bedrijven die verwant zijn aan het onderhoud, bedrijven die technische diensten verlenen, leveranciers van IT-services.

Wat zijn uw rechten op het moment dat u ons uw gegevens verstrekt?

U kunt uw rechten uitoefenen om:

– Verzet

– Inzage

– Rectificatie

– Verwijdering

– Beperking

– Overdraagbaarheid

– Niet onderworpen worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens.

– Intrekking van de verleende toestemming.

Diensten aangeboden door derden op deze website

De gebruiker van deze website kan partnerprogramma's en adverteerders vinden die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers, om gebruikersprofielen op te stellen en gebruikers advertenties te laten zien op basis van hun interesses en surfgedrag. Deze informatie is altijd anoniem en de gebruiker wordt nooit geïdentificeerd.

De eigenaar van deze website, Holandalucia.es, neemt deel aan het Amazon EU Affiliate Program, een partneradvertentieprogramma dat is ontworpen om websites een manier te bieden om advertentiecommissies, advertenties en links naar Amazon.es te verdienen.

Volg ons op Facebook